Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Skip portletPortlet Menu
 
quy hoạch ptktxh
Skip portletPortlet Menu
 
văn hóa anh sơn
Skip portletPortlet Menu
 
doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Thông tin
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị quý II năm 2020
 
Giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị quý II năm 2020 (04/07/2020 05:37 AM)

Ngày 3/7, Thường trực HĐND huyện tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn quý II năm 2020.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Khắc Xuân- ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy; Thường trực HĐND của 21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Hồng Phi- ủy viên BCH đảng bộ huyện, PCT HĐND huyện chủ trì.

Toàn cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2020, với sự nỗ lực, cố gắng thực hiện nhiệm vụ của Thường trực, lãnh đạo các Ban HĐND, hoạt động của HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả. HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch đề ra. Công tác phối hợp với UBND, UBMTTQ và các cơ quan liên quan được tăng cường, tạo điều kiện nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Các hoạt động thẩm tra, giám sát đảm bảo kịp thời, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, các chuyên đề giám sát đều là những vấn đề được cử tri quan tâm; công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân được duy trì theo quy định, nghiêm túc. Trong 6 tháng đầu năm đã phối hợp với văn phòng đoàn đại biểu quốc hội, HĐND tỉnh, UBND huyện, UBMTTQ huyện và các địa phương tổ chức được 46 cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện. Các Nghị quyết của HĐND huyện và các xã, thị trấn cơ bản được ban hành phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, đảm bảo tính khả thi khi triển khai đi vào cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phi- ủy viên BCH đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện kết luận

Phát biểu kết luận tại hội nghị,  đồng chí Nguyễn Hồng Phi- ủy viên BCH đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2020 đó là: Tập trung chuẩn bị và tổ chức tốt kỳ họp thứ 10, thứ 11 của HĐND huyện, tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp đảm bảo đúng kế hoạch; thường trực HĐND huyện và các ban HĐND huyện tổ chức thực hiện tốt chương trình giám sát theo NQ HĐND huyện đã quyết nghị đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Thường trực HĐND các xã cần tăng cường công tác phối hợp với cấp uỷ, chính quyền xã trong việc lãnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương. Đồng thời, thực hiện tốt công tác tiếp công dân và tiếp nhận và xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định./.

Thái Hiền

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
LỊCH LÀM VIỆC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
âm nhạc
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu