Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Skip portletPortlet Menu
 
quy hoạch ptktxh
Skip portletPortlet Menu
 
văn hóa anh sơn
Skip portletPortlet Menu
 
doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Thông tin
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Dự kiến sáp nhập 186 xóm của huyện Anh Sơn
 
Dự kiến sáp nhập 186 xóm của huyện Anh Sơn (10/09/2019 02:25 PM)

Dự kiến huyện Anh Sơn sẽ sáp nhập là 186 xóm. Sau sáp nhập, tổng toàn huyện còn lại 155 xóm, giảm được 97 xóm.

Hiện nay, huyện Anh Sơn có 252 thôn, xóm, bản, trong đó có 9 xóm đạt 100% quy mô số hộ gia đình, 109 xóm từ 50% đến dưới 100% quy mô số hộ gia đình và 134 xóm dưới 50% quy mô số hộ gia đình phải sáp nhập.

 

Trung tâm huyện Anh Sơn, Nghệ An. Ảnh tư liệu: Quang Dũng

Dự kiến Anh Sơn sẽ sáp nhập là 186 xóm, trong đó có 56 xóm trên 50% quy mô số hộ gia đình và 130 xóm dưới 50% quy mô số hộ gia đình. Số xóm hình thành sau sáp nhập là 89 xóm, trong đó có 29 xóm đạt 100% quy mô số hộ gia đình, 60 xóm đạt trên 50% quy mô số hộ gia đình. 

Tổng số xóm thuộc diện không phải sáp nhập là 66 xóm, trong đó có 4 xóm dưới 50% quy mô số hộ gia đình chưa sáp nhập. Sau sáp nhập, tổng toàn huyện còn lại 155 xóm, giảm được 97 xóm.

Hiện nay, phương án sáp nhập của Anh Sơn đã được Sở Nội vụ thẩm định và trình UBND tỉnh nghe, cho ý kiến lần 1; Sắp tới sẽ trình UBND tỉnh nghe, thông qua trước khi trình HĐND tỉnh tại kỳ họp tổ chức trong tháng 9 này. 

CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP XÓM CỦA HUYỆN ANH SƠN

 

 

Thành Duy

Nguồn Báo Nghệ An


 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
LỊCH LÀM VIỆC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
âm nhạc
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu