Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Skip portletPortlet Menu
 
quy hoạch ptktxh
Skip portletPortlet Menu
 
văn hóa anh sơn
Skip portletPortlet Menu
 
doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Thông tin
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Đại hội đại biểu đảng bộ xã Cẩm Sơn lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020-2025
 
Đại hội đại biểu đảng bộ xã Cẩm Sơn lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020-2025 (29/05/2020 02:41 PM)

Trong 2 ngày 27 và 28/5, Đảng bộ xã Cẩm Sơn tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự  và chỉ đạo đại hội, có đồng chí Nguyễn Hữu Sáng- ủy viên BCH đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Bá Từ- UV BTV, Trưởng BTC Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Hồng Phi- Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, PCT HĐND huyện; Các đồng chí các thành viên trong Tổ công tác chỉ đạo Đại hội số 2 được thành lập theo Quyết định của BTV Huyện ủy cùng 177 đại biểu đến từ 12 chi bộ.

Toàn cảnh đại hội

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, BCH Đảng bộ xã Cẩm Sơn đã tập trung lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng- an ninh, xây dựng và kiện toàn hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII đã đề ra. Trên lĩnh vực kinh tế, tốc độ tăng trưởng bình quân 9,86%/năm; tổng giá trị sản xuất của các ngành ước năm 2020 đạt hơn 275 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, trong đó tỷ trọng về nông nghiệp giảm còn 37,43%; tiểu thủ công nghiệp - xây dựng đạt 15,52% và thương mại dịch vụ tăng lên 49,05%. Bình quân thu nhập đầu người đến năm 2020 ước đạt 44.7 triệu đồng, tăng 13.2 triệu đồng so với năm 2015. Xã đạt chuẩn NTM vào năm 2015. Các lĩnh vực: Văn hóa, y tế, giáo dục, dạy nghề, giải quyết việc làm... đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể đã có 7/8 thôn bản, 3 trường học đạt danh hiệu văn hoá, có 90% gia đình đạt gia đình văn hoá. Xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; Công tác xoá đói giảm nghèo và giải quyết việc làm được quan tâm đúng mức, công tác xuất khẩu lao động được đẩy mạnh, hiện nay toàn xã có 320 người đi xuất khẩu lao động ở các nước, tỷ lệ hộ nghèo từ 6,79% năm 2015 giảm xuống còn 1,77% năm 2019. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp 32 đảng viên mới. Kết quả phân loại hàng năm có 100% chi bộ đạt HTNV trở lên, trong đó 20% chi bộ đạt HTXSNV, không có chi bộ yếu kém. Hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới…

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận đề ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020- 2025 đã đề ra. Đồng thời  thảo luận một số nội dung như: các giải pháp phát triển diện tích chè công nghiệp trên địa bàn; huy động sức dân trong xây dựng NTM…

Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng- ủy viên BCH đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, bên cạnh đánh giá cao những nỗ lực và kết quả của Đảng bộ và nhân dân xã Cẩm Sơn trong nhiệm kỳ 2015- 2020, để đạt mục tiêu NQ Đại hội đưa xã Cẩm Sơn đạt NTM kiểu mẫu trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Nguyễn Hữu Sáng- ủy viên BCH đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã nêu một số vấn đề để Đại hội tiếp tục thảo luận, làm rõ như: tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; thường xuyên quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết với công việc; Tập trung cao độ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế, khai thác tối đa tiềm năng lợi thế của địa phương, chú trọng ứng dụng KHKT vào sản xuất; Có giải pháp phát huy nội lực kết hợp với ngoại lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, chú trọng công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, việc chấp hành Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng. Phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sách vững mạnh.


Bầu cử BCH khóa mới

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Cẩm Sơn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu ra Ban chấp hành gồm 14 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đảng bộ huyện Anh Sơn lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020-2025.  Đồng chí Nguyễn Văn Thắng được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Sơn, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng- ủy viên BCH đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và các đồng chí cùng đi trong đoàn đã tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ xã Cẩm Sơn nhiệm kỳ 2020-2025 vừa mới trúng cử

 

Tặng hoa cho các đồng chí không tái cử BCH

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Sáng- ủy viên BCH đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và các đồng chí cùng đi trong đoàn đã tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ xã Cẩm Sơn nhiệm kỳ 2020-2025 vừa mới trúng cử.

Hoài Chung 


 |  Đầu trang
Tin đã đưa:
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>
 
 
 
 
 
 
LỊCH LÀM VIỆC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
âm nhạc
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu