Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Skip portletPortlet Menu
 
quy hoạch ptktxh
Skip portletPortlet Menu
 
văn hóa anh sơn
Skip portletPortlet Menu
 
doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Thông tin
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thông báo công bố điều chỉnh bổ sung vị trí, ranh giới, địa điểm công trình, dự án trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Anh Sơn
 
Thông báo công bố điều chỉnh bổ sung vị trí, ranh giới, địa điểm công trình, dự án trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Anh Sơn (13/03/2020 09:19 AM)BẤM VÀO TẢI VỀ ĐỂ XEM CHI TIẾT:


1. Thông báo công bố điều chỉnh bổ sung vị trí, ranh giới, địa điểm công trình, dự án trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Anh Sơn.


2. Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 12/02/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về việc điều chỉnh bổ sung vị trí, ranh giới, địa điểm công trình, dự án trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Anh Sơn.


3, Bản đồ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của kỳ điều chỉnh quy hoạch huyện Anh Sơn.

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
LỊCH LÀM VIỆC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
âm nhạc
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu