Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Skip portletPortlet Menu
 
quy hoạch ptktxh
Skip portletPortlet Menu
 
văn hóa anh sơn
Skip portletPortlet Menu
 
doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Thông tin
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Ban chấp hành Đảng bộ huyện Anh Sơn nhiệm kỳ 2015-2020
 
Ban chấp hành Đảng bộ huyện Anh Sơn nhiệm kỳ 2015-2020 (07/09/2016 10:42 AM)BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN ANH SƠN NHIỆM KỲ 2015 – 2020


I. Thường trực Huyện ủy                                           

1. Đồng chí Đặng Thanh Tùng  – Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện

Phân công nhiệm vụ:

- Quán xuyến toàn diện sự lãnh đạo của Đảng trên mọi lĩnh vực của huyện.

- Trực tiếp nắm và chỉ đạo những vấn đề cơ mật về quốc phòng – an ninh, đối ngoại, về bảo vệ Đảng; công tác nội chính, phòng chống tham nhũng.

- Phụ trách các lĩnh vực, địa phương, đơn vị: Công tác tư tưởng, chính trị, công tác tổ chức, cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện; trực tiếp làm Bí thư  Đảng bộ Quân sự huyện, phụ trách HĐND huyện và 9 xã: Hùng Sơn, Tường Sơn, Đức Sơn, Hoa Sơn, Hội Sơn, Thạch Sơn, Phúc Sơn, Long Sơn, Thị trấn.

 

2. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ:

Phân công nhiệm vụ:

- Quán xuyến, khâu nối, phối hợp để chỉ đạo giải quyết công việc hàng ngày thuộc thẩm quyền của Thường trực Huyện ủy, các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy.

- Phụ trách các lĩnh vực, địa phương, đơn vị: Công tác dân vận của Đảng bộ huyện; công tác thi đua, khen thưởng trong Đảng và đoàn thể chính trị - xã hội; công tác đối ngoại và tài chính của Đảng; công tác xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; Trực tiếp làm Bí thư Đảng bộ cơ quan Huyện ủy, phụ trách 6 xã: Tam Sơn, Đỉnh Sơn, Cẩm Sơn, Thành Sơn, Bình Sơn, Thọ Sơn và Khối dân.

 

3. Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng– Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Phân công nhiệm vụ:

- Phụ trách toàn bộ hoạt động của UBND huyện và của hệ thống cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện; công tác cải cách hành chính; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác đối ngoại của huyện.

- Trực tiếp phụ trách 6 xã: Khai Sơn, Cao Sơn, Lĩnh Sơn, Vĩnh Sơn, Tào Sơn, Lạng Sơn và khối hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp.

 

II. Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy

4. Đồng chí Ngô Đình Hùng – UVBTV, trưởng ban Tuyên giáo.

Điện thoại: 0913276878

Gmail: ngohung1963@gmail.com

Phân công nhiệm vụ:

- Trực tiếp phụ trách lĩnh vực chính trị, tư tưởng – văn hóa, khoa giáo của Đảng bộ huyện, công tác Tuyên giáo, công tác báo chí, thông tin truyền thông, bản tin nội bộ huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Phụ trách 3 xã: Vĩnh Sơn, Tào Sơn, Lạng Sơn.


5. Đồng chí Nguyễn Bá Từ - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy.

Điện thoại: 0943194193

Gmail: batuna@gmail.com

Phân công nhiệm vụ:

Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng bộ huyện, ban tổ chức Huyện ủy và Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ huyện.

Phụ trách 3 xã: Tam Sơn, Đỉnh Sơn, Cẩm Sơn.

 

6.  Đồng chí Nguyễn Khắc Xuân – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT.

Điện thoại: 0917125959

Gmail: xuananhson@gmail.com

Phân công nhiệm vụ:

- Trực tiếp phụ trách lĩnh vực công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng bộ huyện; UBKT Huyện ủy.

- Phụ trách 3 xã: Khai Sơn, Cao Sơn, Lĩnh Sơn.

 

7. Đồng chí Trần Thị Âu – UVBTV, Trưởng ban Dân vận.

Điện thoại: 0944.298.827

Gmail: haiaupnas@mail.com

Phân công nhiệm vụ:

Trực tiếp phụ trách công tác Dân vận của Đảng bộ huyện, ban Dân vận Huyện ủy, công tác tôn giáo – dân tộc.

Trực tiếp phụ trách 5 xã: Hùng Sơn, Tường Sơn, Đức Sơn, Hoa Sơn, Hội Sơn.

 

8. Đồng chí Đặng Xuân Quang – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Điện thoại: 0915.128.517

Gmail: xquangas1@mail.com

Phân công nhiệm vụ:

- Trực tiếp phụ trách lĩnh vực văn hóa – xã hội, công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ cơ sở, quản lý nhà nước về giáo dục – đào tạo, văn hóa, thể thao, du lịch, y tế, thông tin tuyên tuyền, truyền thanh truyền hình và các hội có tính chất đặc thù.

- Phụ trách khối hành chính, sự nghiệp gồm:  Chi bộ Hạt kiểm lâm, Chi cục Thuế, KBNN, BHXH, TT Văn hóa, Bệnh viện đa khoa, TT Y tế, Trường THPT Anh Sơn 1, THPT Anh Sơn 2, THPT Anh Sơn 3, TT Dạy nghề, TT Giáo dục thường xuyên, THCS Anh Sơn, Trung tâm dân số, Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Phúc Sơn, Tổng đội TNXP 1, Trạm giống chăn nuôi, Trạm Thú y.

 

9. Đồng chí Nguyễn Công Thế – UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Điện thoại: 0917.126.086          

Gmail: thetnmt@gmail.com

Phân công nhiệm vụ:

Trực tiếp phụ trách công tác của hệ thống MTTQ toàn huyện: Việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; Tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước; tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền; Giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức nhà nước;, Bí thư Đảng bộ Khối dân.

- Trực tiếp phụ trách 3 xã: Thọ Sơn, Bình Sơn, Thành Sơn.

 

10. Đồng chí Nguyễn Đình Vỹ – UVBTV, CHT Quân sự huyện.

Điện thoại: 0912.279.452

Phân công nhiệm vụ:

Trực tiếp phụ trách công tác quốc phòng, quân sự địa phương, ATLC- SSCĐ, công tác biên giới;

Phụ trách 4 xã: Thạch Sơn, Thị trấn, Phúc Sơn, Long Sơn.

 

11. Đồng chí Nguyễn Hồng Tuyến– UVBTV, trưởng Công an huyện.

Điện thoại: 0915.909.595

Phân công nhiệm vụ:

- Trực tiếp phụ trách công tác an ninh trật tự, ATXH của huyện, công tác nội chính.

- Phụ trách các đơn vị: Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân huyện, Thi hành án dân sự.

 

 III. Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện: 

12. Đồng chí Đậu Văn Thông – HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Điện thoại: 0912.741.066

Phân công nhiệm vụ:

- Trực tiếp phụ trách công tác HĐND huyện và HĐND các cấp.

- Phụ trách Đảng bộ xã Phúc Sơn.

 

13. Đồng chí Hoàng Xuân Cường – UVBCH, Phó chủ tịch UBND huyện.

Điện thoại: 0947.161.777

Gmail: xuancuongnghean@gmail.com

Phân công nhiệm vụ:  

- Trực tiếp phụ trách công tác QLNN về kinh tế - xã hội của huyện, thu chi ngân sách,  thi đua khen thưởng, lao động, việc làm, chính sách người có công; lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng.

- Phụ trách các đơn vị: XN Chè Bãi Phủ, XN Chè Anh Sơn, XN Chè Hùng Sơn, trạm giống cây trồng – bảo vệ thực vật, Ngân hàng nông nghiệp & PTNT, chi bộ Bưu điện, Chi bộ Trung tâm Viễn Thông, Điện lực, TT Thương mại; Vật tư nông nghiệp, Dược phẩm, Chi bộ công ty TNHH một thành viên Thủy lợi.

 

14. Đồng chí Phạm Đình Minh – HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy.

Điện thoại: 0917.125.786

Gmail: phamdinhminhvphu@gmail.com

Phân công nhiệm vụ:  

- Trực tiếp phụ trách lĩnh vực công tác văn phòng cấp ủy và tài chính của Đảng bộ huyện, công tác nội chính, Văn phòng Huyện ủy.

 - Phụ trách Đảng bộ xã Long Sơn; chi bộ Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Phúc Sơn.

 

15. Đồng chí Bùi Xuân Kiểm –  HUV, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy.

Điện thoại: 0912487556

Phân công nhiệm vụ:  

- Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng bộ huyện, Ban Tổ chức Huyện ủy.

- Phụ trách Đảng bộ Thị Trấn.

 

16. Đồng chí Bùi Thị Phượng – HUV, Phó chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Điện thoại: 0915.127.006

Gmail: phuongkthu77@gmail.com

Phân công nhiệm vụ:  

- Phụ trách Đảng bộ xã Tào Sơn.

 

17. Đồng chí Nguyễn Trường Phị – HUV, Phó trưởng Ban Tuyên giáo.

Điện thoại: 0917125879;      0168.472.5579  

Gmail: truongphitgas@gmail.com

Phân công nhiệm vụ:  

- Phụ trách lĩnh vực chính trị, tư tưởng – văn hóa, khoa giáo của Đảng bộ huyện, công tác tuyên giáo.

- Phụ trách Đảng bộ xã Bình Sơn.

 

18. Đồng chí  Phạm Thị Hồng Thảo – HUV, Chủ tịch Hội LHPN huyện.

Điện thoại: 0919.576.346

Gmail: hongthao1982@gmail.com

Phân công nhiệm vụ:  

- Trực tiếp phụ trách công tác Hội Liên hiệp phụ nữ huyện và hoạt động của Hội LHPN từ huyện đến cơ sở.

- Phụ trách Đảng bộ xã Cẩm Sơn.

 

19. Đồng chí Nguyễn Hồng Phi – HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Điện thoại: 0915.445.107

Gmail: phihong1963@gmail.com

Phân công nhiệm vụ:  

- Trực tiếp phụ trách công tác Hội nông dân của huyện và hoạt động của Hội Nông dân từ huyện đến cơ sở. Công tác tập hợp, vận động, giáo dục hội viên nông dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và khối đoàn kết toàn dân tộc.

- Phụ trách Đảng bộ xã Hội Sơn.

 

20. Đồng chí Nguyễn Đình Hà – HUV, Bí thư Huyện đoàn.

Điện thoại: 0975.199.345

Gmail: nguyendinhha.as@gmail.com

 Phân công nhiệm vụ:  

- Trực tiếp phụ trách công tác Đoàn, hội và phong trào thanh thiếu nhi

 - Phụ trách Đảng bộ xã Lạng Sơn.

 

21. Đồng chí Nguyễn Hữu Việt – HUV, Chủ tịch LĐLĐ huyện.

Điện thoại: 0912.884.145

Gmail: nguyenhuuviet1960@gmail.com

Phân công nhiệm vụ:  

- Trực tiếp phụ trách  LĐLĐ huyện, hoạt động của công đoàn cơ sở, công tác xây dựng giai cấp công nhân và hoạt động của công đoàn trong toàn huyện.

- Phụ trách Đảng bộ xã Khai Sơn.

 

22. Đồng chí Nguyễn Văn Ba – HUV, Chánh thanh tra huyện Anh Sơn.

Điện thoại: 0915.047.796

Gmail: nguyenvanbaubkt@gmail.com

Phân công nhiệm vụ: Phụ trách Đảng bộ xã Tam Sơn.

 

23. Đồng chí Nguyễn Đình Đăng – HUV,  trưởng phòng nông nghiệp & PTNT.

Điện thoại: 0982.872.980

Phân công nhiệm vụ:  

- Trực tiếp phụ trách lĩnh vực Nông nghiệp,nông thôn, nông dân của huyện.

- Phụ trách Đảng bộ xã Vĩnh Sơn.

 

24. Đồng chí Phạm Đình Đức –  HUV, Trưởng phòng Nội vụ.

Điện thoại: 0913.747.435

Gmail: ducnguyetas@gmail.com

Phân công nhiệm vụ:  

- Trực tiếp phụ trách công tác cải cách hành chính, tổ chức, bộ máy, cán bộ công chức, viên chức trong hệ thống cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp của huyện; công tác tôn giáo, thi đua khen thưởng.

 - Phụ trách Đảng bộ xã Đức Sơn.

 

25. Đồng chí Nguyễn Đức Vĩnh – HUV, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo.

Điện thoại: 0919.428.435

Gmail: vinhnd.as@nghean.edu.vn     

Phân công nhiệm vụ:  

- Trực tiếp phụ trách lĩnh vực giáo dục đào tạo của huyện.

- Phụ trách các chi bộ: Trung tâm Hướng nghiệp - Dạy nghề; TT Giáo dục thường xuyên, trường THCS Anh Sơn.

 

26. Đồng chí Nguyễn Thị Thúy An – HUV, trưởng phòng Dân tộc.

Điện thoại: 0945.753.638

Gmail: ancuong1974@gmail.com

Phân công nhiệm vụ:  

- Trực tiếp phụ trách công tác Dân tộc, miền núi của huyện.

- Phụ trách Đảng bộ xã Thọ Sơn.

 

27. Đồng chí Đặng Đình Lục – HUV, trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường.

Điện thoại: 0915.367.454

Gmail: lucanhson@gmail.com

Phân công nhiệm vụ:  

- Trực tiếp phụ trách lĩnh vực Tài nguyên – Môi trường của huyện.

- Phụ trách Đảng bộ xã Tường Sơn.

 

28. Đồng chí Nguyễn Hữu Cường – HUV, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch.

Điện thoại: 0912.260.999

Gmail: cuongptcanhson@gmail.com

Phân công nhiệm vụ:  

- Trực tiếp phụ trách công tác quản lý ngân sách, kế hoạch đầu tư của huyện.

- Phụ trách Đảng bộ xã Cao Sơn.

 

29. Đồng chí Bùi Hữu Tiến – HUV, Giám đốc Trung tâm BD chính trị.

Điện thoại: 0917.124.578

Gmail: btien64@gmail.com

Phân công nhiệm vụ:  

- Trực tiếp phụ trách Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

- Phụ trách Đảng bộ xã Thạch Sơn.

 

30. Đồng chí Nguyễn Thị Hương – HUV, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa.

Điện thoại: 0914.420.802

Gmai: huongnguyet304@gmail.com

Phân công nhiệm vụ:  

- Trực tiếp phụ trách lĩnh vực y dược, chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Phụ trách đảng bộ Bệnh viện Đa khoa, chi bộ Trung tâm Y tế.

 

31. Đồng chí Trần Quốc Sơn, HUV, Chánh án Tòa án nhân dân huyện.

Điện thoại: 0912.342.446

Gmail: tranquocsontaas@gmail.com

Phân công nhiệm vụ:  

- Trực tiếp phụ trách công tác xét xử.

- Phụ trách các đơn vị: Tòa án, Viện Kiểm sát, Thi hành án.

 

32. Đồng chí Nguyễn Tất Hòa – HUV, Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ.

Điện thoại: 0903.427.375

Gmail: tathoahq@gmail.com

Phân công nhiệm vụ:  

- Trực tiếp phụ trách công tác bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng, phòng chống cháy rừng.

- Phụ trách chi bộ BQL rừng phòng hộ, chi bộ hạt kiểm lâm.

 

33. Đồng chí Đặng Mạnh Hùng – HUV, Bí thư Đảng ủy, CT HĐQT CTCP MĐSL.

Điện thoại: 0913.274.224

Gmail: Hungdang.dkna1@gmail.com

Phân công nhiệm vụ:  

- Phụ trách Đảng bộ CTCP MĐSL.

- Phối hợp phụ trách công tác quy hoạch nguồn nguyên liệu Mía trên địa bàn toàn huyện.

 

34. Đồng chí Nguyễn Cảnh Tuấn – HUV, Hiệu trưởng trường THPT Anh Sơn 1.

Điện thoại: 0915.698.317

Gmail: nguyencanhtuanas1@gmail.com

Phân công nhiệm vụ:  

- Phụ trách lĩnh vực giáo dục đào tạo khối THPT.

- Trực tiếp phụ trách chi bộ trường THPT Anh Sơn 1, phối hợp phụ trách chi bộ trường THPT Anh Sơn 2, THPT Anh Sơn 3.

 

35. Đồng chí Hoàng Đình Mỹ – HUV, CT UBND xã Hùng Sơn.

Điện thoại: 0915.099.162

Gmail: hoangmy162@gmail.com

Phân công nhiệm vụ:  

- Phụ trách Đảng bộ xã Hùng Sơn.

- Khâu nối giữa các đảng bộ trong vùng (Hùng Sơn, Tường Sơn, Đức Sơn)

 

36. Đồng chí Lô Ánh Hồng – HUV, Chủ tịch UBND xã Thành Sơn.

Điện thoại: 0989.422.124

Gmail: khanhhong75@gmail.com

Phân công nhiệm vụ:  

- Phụ trách Đảng bộ xã Thành Sơn.

- Khâu nối giữa các đảng bộ trong cụm (Thọ Sơn, Bình Sơn, Thành Sơn)

 

37. Đồng chí  Nguyễn Văn Hoà – HUV, Bí thư Đảng uỷ xã Đỉnh Sơn.

Điện thoại: 0947.178.419

Gmail: hoanguyenvan491@gmail.com

Phân công nhiệm vụ:  

- Phụ trách Đảng bộ xã Đỉnh Sơn.

- Khâu nối giữa các Đảng bộ trong cụm (Tam Sơn, Đỉnh Sơn, Cẩm Sơn)

 

38.  Đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh – HUV, Phó BT trực Đảng xã Hoa Sơn.

Điện thoại: 0913.916.667

Gmail: lananhhoason@gmail.com

Phân công nhiệm vụ:  

- Phụ trách Đảng bộ xã Hoa Sơn.

Khâu nỗi giữa các Đảng bộ Hoa Sơn, Hội Sơn.

 

39. Đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn – HUV, Bí thư Đảng ủy xã Lĩnh Sơn

Điện thoại: 0979.035.144

Gmail: canhtoanlinhson@gmail.com

Phân công nhiệm vụ:  

- Phụ trách Đảng bộ xã Lĩnh Sơn.

- Khâu nối giữa các Đảng bộ Khai Sơn, Cao Sơn, Lĩnh Sơn.


 |  Đầu trang
<<   <  1  >  >>
 
 
 
 
 
 
LỊCH LÀM VIỆC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
âm nhạc
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu