Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Skip portletPortlet Menu
 
quy hoạch ptktxh
Skip portletPortlet Menu
 
văn hóa anh sơn
Skip portletPortlet Menu
 
doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Thông tin
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Hội đồng nhân dân huyện Anh Sơn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
 
Hội đồng nhân dân huyện Anh Sơn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 (07/09/2016 02:54 PM)


 

 

 

Đ/c Đặng Thanh Tùng

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

 


Đ/c Đậu Văn Thông

UV BCH Đảng bộ huyện

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 


Đ/c Nguyễn Hồng Phi

UV BCH Đảng bộ huyện

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

 

Đ/c Ngô Đình Hùng

UV BTV Huyện ủy,

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy

Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện

 

Đ/c Nguyễn Khắc Xuân

UV BTV Huyện ủy,

Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Trưởng Ban KT- XH HĐND huyện

 


Đ/c Phan Thị Hằng

Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện

 


Đ/c Trần Ngọc Hương

Phó Trưởng Ban KT- XH HĐND huyện


Danh danh danh sách Hội đồng nhân dân huyện Anh Sơn khóa XVIII

nhiệm kỳ 2016-2021


TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

1

Đặng Thanh Tùng

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

2

Nguyễn Hữu Sáng

PBT, Chủ tịch UBND huyện

3

Đậu Văn Thông

Phó Chủ tịch HĐND huyện

4

Nguyễn Hồng Phi

Phó Chủ tịch HĐND huyện

5

Đặng Xuân Quang

UV BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện

6

Ngô Đình Hùng

UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

7

Nguyễn Khắc Xuân

UV BTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

8

Nguyễn Bá Từ

UV BTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

9

Trần Thị Âu

UV BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

10

Nguyễn Hồng Tuyến

UV BTV, Trưởng Công an huyện

11

Hoàng Xuân Cường

UV BCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND huyện

12

Nguyễn Đình Hà

UV BCH Đảng bộ, Bí thư Huyện đoàn

13

Phạm Thị Hồng Thảo

UV BCH Đảng bộ, Chủ tịch Hội LHPN huyện

14

Nguyễn Thị Thúy An

UV BCH Đảng bộ, Trưởng phòng Dân tộc

15

Trần Ngọc Hương

UVTT HĐND huyện Anh Sơn

16

Phan Thị Hằng

Phó Chánh VP HĐND & UBND huyện

17

Đặng Đình Luận

Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện

18

Lê Văn Trí

Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện

19

Phạm Thị Thúy Hằng

UVBTV LĐLĐ huyện

20

Nguyễn Thị Lan Anh

Ủy viên Thường vụ Trực Đảng xã Hoa Sơn

21

Đặng Đình Công

Phó Bí thư ĐU, Chủ tịch UBND xã Long Sơn

22

Phan Thị Dung

Chi hội trưởng phụ nữ thôn 7, Vĩnh Sơn

23

Nguyễn Hữu Dũng

Chủ tịch UBND xã Hội Sơn

24

La Văn Hoạt

Bí thư Đảng ủy xã Thọ Sơn

25

Nguyễn Tất Hồng

Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã Khai Sơn

26

Đặng Mạnh Hùng

HUV, BT ĐU, THĐQT CTCP Mía đường Sông Lam

27

Hoàng Mạnh Hùng

UVBTV- Trực Đảng xã Cẩm Sơn

28

Nguyễn Bá Hùng

UVTV  Hội ND xã, Bí thư CĐ 15 xã Đức Sơn

29

Nguyễn Duy Hưng

Bí thư Đảng ủy xã Lạng Sơn

30

Nguyễn Hữu Khương

BTĐU- CTHĐND xã Bình Sơn

31

Nguyễn Văn Long

Chủ tịch Hội CCB xã Hoa Sơn

32

Nguyễn Văn Nhàn

Chủ tịch UBMTTQ xã Cao Sơn

33

Nguyễn Trọng Phúc

Phó CHT, Quân sự huyện

34

Hoàng Đình Sơn

BTĐU- CT HĐND  xã Tào Sơn

35

Nguyễn Văn Thành

Phó BTĐU,Chủ tịch UBND Thị trấn Anh Sơn

36

Nguyễn Thị Thái

Chủ tịch HLHPN xã Hùng Sơn

37

Ngân Thị Thuận

Bí thư chi đoàn 4, Tam Sơn

38

Nguyễn Thị Thuận

Chi hội Trưởng Hội LHPN Thôn 11

39

Trần Thủy Trang

Bác sỹ khoa HSCC – Nhi, Bệnh viện huyện

40

Nguyễn Văn Tráng

Phó Bí thư ĐU, Chủ tịch UBND xã Phúc Sơn

 |  Đầu trang
 
 
 
 
 
 
LỊCH LÀM VIỆC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
âm nhạc
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu