Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Skip portletPortlet Menu
 
quy hoạch ptktxh
Skip portletPortlet Menu
 
văn hóa anh sơn
Skip portletPortlet Menu
 
doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Thông tin
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Hội đồng nhân dân huyện Anh Sơn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
 
Hội đồng nhân dân huyện Anh Sơn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 (07/09/2016 02:54 PM)


 

Đ/c Nguyễn Hữu Sáng

TUV, Bí thư Huyện ủy

Chủ tịch HĐND huyện

 


 


Đ/c Trần Thị Âu

UV BTV Huyện ủy

PCT HĐND huyện

 
 

 

 

Đ/c Ngô Đình Hùng

UV BTV Huyện ủy,

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy

Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện

 

Đ/c Nguyễn Khắc Xuân

UV BTV Huyện ủy,

Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Trưởng Ban KT- XH HĐND huyện

 


Đ/c Phan Thị Hằng

Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện

 


Đ/c Trần Ngọc Hương

Phó Trưởng Ban KT- XH HĐND huyện


Danh danh danh sách Hội đồng nhân dân huyện Anh Sơn khóa XVIII

nhiệm kỳ 2016-2021


TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

1

Nguyễn Hữu Sáng

TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

2

Đặng Xuân Quang

PBT Thường trực HU, Phó Chủ tịch UBND huyện

3

Nguyễn Hồng Phi

Phó Chủ tịch HĐND huyện

4

Ngô Đình Hùng

UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

5

Nguyễn Khắc Xuân

UV BTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

6

Nguyễn Bá Từ

UV BTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

7

Trần Thị Âu

UV BTV, Chủ tịch UBMTTQ huyện

8

Nguyễn Hồng Tuyến

UV BTV, Trưởng Công an huyện

9

Hoàng Xuân Cường

UV BCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND huyện

10

Phạm Thị Hồng Thảo

UV BCH Đảng bộ, Chủ tịch Hội LHPN huyện

11

Nguyễn Thị Thúy An

UV BCH Đảng bộ, Trưởng phòng Dân tộc

12

Trần Ngọc Hương

UVTT HĐND huyện Anh Sơn

13

Phan Thị Hằng

Phó Chánh VP HĐND & UBND huyện

14

Đặng Đình Luận

Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện

15

Lê Văn Trí

Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện

16

Phạm Thị Thúy Hằng

UVBTV LĐLĐ huyện

17

Nguyễn Thị Lan Anh

Ủy viên Thường vụ Trực Đảng xã Hoa Sơn

18

Đặng Đình Công

Phó Bí thư ĐU, Chủ tịch UBND xã Long Sơn

19

Phan Thị Dung

Chi hội trưởng phụ nữ thôn 7, Vĩnh Sơn

20

Nguyễn Hữu Dũng

Chủ tịch UBND xã Hội Sơn

21

La Văn Hoạt

Bí thư Đảng ủy xã Thọ Sơn

22

Nguyễn Tất Hồng

Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã Khai Sơn

23

Đặng Mạnh Hùng

HUV, BT ĐU, THĐQT CTCP Mía đường Sông Lam

24

Hoàng Mạnh Hùng

UVBTV- Trực Đảng xã Cẩm Sơn

25

Nguyễn Bá Hùng

UVTV  Hội ND xã, Bí thư CĐ 15 xã Đức Sơn

26

Nguyễn Duy Hưng

Bí thư Đảng ủy xã Lạng Sơn

27

Nguyễn Hữu Khương

BTĐU- CTHĐND xã Bình Sơn

28

Nguyễn Văn Long

Chủ tịch Hội CCB xã Hoa Sơn

29

Nguyễn Văn Nhà

Chủ tịch MTTQ xã Cao Sơn

30

Nguyễn Trọng Phúc

Phó CHT, Quân sự huyện

31

Hoàng Đình Sơn

BTĐU- CT HĐND  xã Tào Sơn

32

Nguyễn Văn Thành

Phó BTĐU,Chủ tịch UBND Thị trấn Anh Sơn

33

Nguyễn Thị Thái

Chủ tịch HLHPN xã Hùng Sơn

34

Ngân Thị Thuận

Bí thư chi đoàn 4, Tam Sơn

35

Nguyễn Thị Thuận

Chi hội Trưởng Hội LHPN Thôn 11

36

Trần Thúy Trang

Bác sỹ khoa HSCC – Nhi, Bệnh viện huyện

37

Nguyễn Văn Tráng

Phó Bí thư ĐU, Chủ tịch UBND xã Phúc Sơn |  Đầu trang
 
 
 
 
 
 
LỊCH LÀM VIỆC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
âm nhạc
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu