Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Skip portletPortlet Menu
 
quy hoạch ptktxh
Skip portletPortlet Menu
 
văn hóa anh sơn
Skip portletPortlet Menu
 
doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Thông tin
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Hội Liên hiệp phụ nữ huyện
 
Hội Liên hiệp phụ nữ huyện (05/06/2014 10:44 AM)

BỘ MÁY TỔ CHỨC HỘI LHPN HUYỆN ANH SƠN

NHIỆM KỲ 2011-2016:

 

 

CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH

 


Phạm Thị Hồng Thảo

UV Ban chấp hành đảng bộ huyện

Chủ tịch Hội LHPH huyện

 

 

 

 Lê Thị Thanh Nga

Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện

 

 

 

Đặng Huyền Sâm

Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện

 

 

CÁC ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ

 

 

 Trần Thị Thủy

Chuyên viên Hội LHPN huyện

 

 

Nguyễn Thị Hồng MinH

Chuyên viên Hội LHPN huyện

 

 

 

Nguyễn Thị Thúy Hằng

   Ủy viên BTV

Chủ tịch Hội LHPN Thị trấn

 

 


Thái Thị Hằng

Ủy viên BTV

CV Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện


     

Các Ủy viên Ban chấp hành

1

Phạm Thị Hoa

CT Hội LHPN xã Bình Sơn

2

L­ương Thị Lam

CT Hội LHPN xã Thọ Sơn

3

Nguyễn Thị Thỏi

CT Hội LHPN xã Hựng Sơn

4

Nguyễn Thị Thanh

CT Hội LHPN xã Đỉnh Sơn

5

Phan Thị Hằng

CT Hội LHPN xã Cẩm Sơn

6

Đinh Thị Ph­ương

CT Hội LHPN xã Đức Sơn

7

Nguyễn Thị Ph­ương

CT Hội LHPN xã Hoa Sơn

8

Nguyễn Thị Đông

CT Hội LHPN xã Thạch Sơn

9

Nguyễn Thị Thuý Hằng

CT Hội LHPN Thị trấn

10

Phan Thị Yến

CT Hội LHPN xã Vĩnh Sơn

11

Nguyễn Thị Liên

CT Hội LHPN xã Phúc Sơn

12

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

CT Hội LHPN xã Khai Sơn

13

Nguyễn Thị Hiền

CT Hội LHPN xã Tào Sơn

14

Nguyễn Thị Hoa

CT Hội LHPN xã Lĩnh Sơn

15

Cao Thị Sỹ

CT Hội LHPN xã Lạng Sơn

16

Nguyễn Thị Hồng

CT Hội PN Công an

17

Phạm Thị Thuý Hằng

Nữ công LĐ-LĐ

18

Thái Thị Hằng

Phòng Giáo dục

19

Ngô Thị H­ương Trà

Bệnh viện đa khoa

20

Ngô Thị Thu Hà

Chuyên viên  UB huyện

21

Trần Thị Âu

CT Hội LHPN huyện

22

Lê Thị Thanh Nga

PCT Hội LHPN huyện

23

Đặng Huyền Sâm

PCT Hội LHPN huyện

24

Trần Thị Thủy

UV BTV Hội LHPN huyện

25

Nguyễn Thị Hồng Minh

UV BTV Hội LHPN huyện

CHỨC NĂNG:

1. Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước;

2. Đoàn kết, vận động, phụ nữ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

NHIỆM VỤ:

Nhiệm vụ 1. Tuyên truyền, vận động phụ nữ thực hiện chủ trương, luật pháp chính sách; rèn luyện phẩm chất đạo đức; nâng cao trình độ, nhận thức mọi mặt.

Nhiệm vụ 2. Tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện và giám sát luật pháp, chính sách về bình đẳng giới.

Nhiệm vụ 3. Vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững.

Nhiệm vụ 4. Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường.

Nhiệm vụ 5. Xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh.

Nhiệm vụ 6. Tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế.

 |  Đầu trang
Tin đã đưa:
<<   <  1  >  >>
 
 
 
 
 
 
LỊCH LÀM VIỆC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
âm nhạc
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu