Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Skip portletPortlet Menu
 
quy hoạch ptktxh
Skip portletPortlet Menu
 
văn hóa anh sơn
Skip portletPortlet Menu
 
doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Thông tin
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Hội Cựu chiến binh huyện
 
Hội Cựu chiến binh huyện (05/06/2014 10:46 AM)

 

Hội Cựu Chiến binh huyện Anh Sơn

Địa chỉ : Khối 5 Thị Trấn huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Điện thoại : 0383872289

Email: cuuchienbinhas@gmail.com

BỘ MÁY TỔ CHỨC

 

        

Họ tên

Nguyễn Văn Minh

Chức vụ

Chủ Tịch Hội CCB

Cấp hàm

Thượng tá

 
Họ tên

Trần Văn Thuận

Chức vụ

Phó Chủ Tịch Hội CCB

Cấp hàm

Thượng tá

Họ tên

Trần Quốc Mỹ

Chức vụ

Phó Chủ Tịch Hội CCB

Cấp hàm

Trung tá

 

Họ tên

Nguyên Văn Trung

Chức vụ

Chuyên viên Văn Phòng Hội

Cấp hàm

 

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

1. vận động CCB đoàn kết giữ vững và phát huy bản chất truyền thống:  “Bộ đội Cụ Hồ” tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Hội.

2. Động viên CCB nêu cao ý chí tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, phấn đấu giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp. Tham gia tích cực và có hiệu quả vào các chương trình phát triển kinh tế của địa phương, đất nước.

3. Tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào, các chương trình phát triển văn hóa - xã hội - quốc phòng - an ninh ở địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới, nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

4. Phối hợp  với ĐTNCS Hồ Chí Minh và các đoàn thể chính trị - xã hội, tích cực tham gia giáo dục, bồi dưỡng truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ.

5. Phối hợp với cơ quan chức năng các cấp, các bộ, ngành tập hợp, động viên cựu quân nhân, tham gia các câu lạc bộ, Ban liên lạc cựu quân nhân, tích cực tham gia các phong trào ở cơ sở.

6. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại,  góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, đối ngoại của Đảng, nhà nước.

 

                                                                 

 

 |  Đầu trang
Tin đã đưa:
<<   <  1  >  >>
 
 
 
 
 
 
LỊCH LÀM VIỆC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
âm nhạc
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu