Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Skip portletPortlet Menu
 
quy hoạch ptktxh
Skip portletPortlet Menu
 
văn hóa anh sơn
Skip portletPortlet Menu
 
doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Thông tin
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Anh Sơn phải trở thành một trong ba cực tăng trưởng của tỉnh
 
Anh Sơn phải trở thành một trong ba cực tăng trưởng của tỉnh (26/05/2011 08:51 AM)

Thưa các đồng chí!

Nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ và nhân dân huyện Anh Sơn đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu đúng hướng. Nông nghiệp phát triển toàn diện cả về diện tích, năng suất, sản lượng và giá trị thu nhập. Công nghiệp - xây dựng, dịch vụ - thương mại có nhiều chuyển biến tốt. Việc thu hút các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng được đẩy mạnh; nhiều công trình, dự án, nhất là các công trình giao thông quan trọng cơ bản đã hoàn thành hoặc đang triển khai xây dựng.

Văn hoá, xã hội có nhiều khởi sắc, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" phát triển sâu rộng.

Giáo dục - Đào tạo chuyển biến tích cực, là một trong 5 huyện có phong trào giáo dục xuất sắc của tỉnh. Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, dân số - kế hoạch hoá gia đình có chuyển biến tiến bộ. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm chăm lo. Đảng bộ thường xuyên lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả phấn khởi, 100% xóm, bản đã có chi bộ, chất lượng TCCS đảng hàng năm được nâng lên. Đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở có chuyển biến tích cực cả về trình độ đào tạo và phong cách, lề lối làm việc.

Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" được triển khai sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được chú trọng. Quản lý, điều hành của chính quyền các cấp có bước đổi mới và nâng cao được hiệu lực, hiệu quả. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân có nhiều tiến bộ.
Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, tôi nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân huyện Anh Sơn đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.
Thưa các đồng chí!

Bên cạnh khẳng định những kết quả đạt được, Đảng bộ huyện Anh Sơn cần thẳng thắn nhận rõ những khuyết điểm, hạn chế cần quan tâm khắc phục, đó là:

Tốc độ tăng trưởng kinh tế vẫn thấp so với tiềm năng, lợi thế của huyện. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm. Một số chỉ tiêu quan trọng Đại hội Đảng bộ huyện khóa 18 đề ra, thực hiện chưa đạt. Kết quả giảm nghèo chưa bền vững, lao động thiếu việc làm còn nhiều.

Chất lượng giáo dục toàn diện chưa cao, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia còn thấp. Công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân ở tuyến cơ sở chưa được đầu tư đúng mức cả về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên có chiều hướng tăng.

Việc thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm tra có nơi, có việc còn chậm, chưa triệt để; một số vụ việc tố cáo, khiếu nại kéo dài, chưa được giải quyết dứt điểm. Năng lực, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ còn yếu. Thi hành kỷ luật đảng có những trường hợp chưa nghiêm, tính giáo dục hạn chế. Công tác cải cách hành chính chưa đáp ứng được yêu cầu. Công tác vận động thực hiện các phong trào thi đua yêu nước chưa thường xuyên, rộng khắp, hiệu quả đạt được chưa cao

Tôi đề nghị đại hội giành thời gian phân tích, làm rõ nguyên nhân các khuyết điểm, hạn chế để có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Thưa các đồng chí

Bước vào nhiệm kỳ 2010 -2015, Anh Sơn có rất nhiều thuận lợi cơ bản đó là: Khu vực Anh Sơn - Tân Kỳ được tỉnh chọn làm vùng trọng điểm là 1 trong 3 cực tăng trưởng của tỉnh. Anh Sơn là huyện quan trọng trong chiến lược phát triển miền Tây Nghệ An.

Huyện Anh Sơn có các tiềm năng, lợi thế là: Tài nguyên phong phú, đa dạng, đặc biệt có tiềm năng lớn về khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng, có nhiều quỹ đất để phát triển vùng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến. Trên địa bàn có nhiều dự án công nghiệp, giao thông lớn đang triển khai sẽ là động lực lớn cho phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng từ những năm trước như đường Hồ Chí Minh, đường 7, Nhà máy xi măng, Nhà máy chế biến chè xuất khẩu, Nhà máy may mặc... sẽ phát huy tác dụng tích cực, tạo tiền đề quan trọng cho phát triển những năm tiếp theo.

Đại hội cần nghiên cứu định hướng phát triển của tỉnh, thảo luận, phân tích kỹ tiềm năng lợi thế của huyện để xác định đúng phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển trong nhiệm kỳ tới vừa có tính tiến công tích cực vừa có tính khả thi cao. Tôi xin nhấn mạnh một số vấn đề sau:

Thứ nhất: Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; phấn đấu tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Trong đó tập trung vào các lợi thế về khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông, lâm sản. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ để chăn nuôi đại gia súc theo hướng tập trung, công nghiệp, phát triển sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích canh tác.

Đẩy mạnh trồng rừng, khoanh nuôi bảo vệ rừng và khai thác, chế biến sản phẩm từ rừng. Ổn định diện tích cây lương thực, nâng cao năng suất các loại cây công nghiệp như chè, mía, cao su kết hợp tốt cơ chế 4 nhà: nhà nông, nhà DN, nhà khoa học và Nhà nước để vừa sản xuất theo hướng công nghiệp vừa chế biến xuất khẩu làm tăng giá trị thu nhập của nhân dân. Tập trung cho công tác xúc tiến đầu tư, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, huy động tối đa mọi nguồn lực thực hiện tốt định hướng phát triển các vùng kinh tế trọng điểm.

Thứ hai: Cần đặc biệt chăm lo phát triển văn hoá - xã hội, bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", nâng cao chất lượng gia đình văn hoá, xóm, bản, cơ quan, đơn vị văn hoá. Chú trọng chất lượng giáo dục toàn diện, bố trí sắp xếp và nâng chất lượng đội ngũ giáo viên, củng cố mạng lưới trường lớp, hạn chế học sinh bỏ học.

Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, chủ động phòng chống dịch bệnh; nâng cao hiệu quả công tác truyền thông dân số; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em mồ côi tàn tật.

Đẩy mạnh công tác xoá đói giảm nghèo nhanh và bền vững, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Quan tâm chăm sóc các đối tượng chính sách, gia đình có công với nước. Thực hiện tốt đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa.

Thứ ba: Tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng cơ sở an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu, gắn với xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc; phát động sâu rộng, nâng cao hiệu quả phong trào "Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc"; tiếp tục củng cố an ninh biên giới, phòng chống xâm nhập biên giới và truyền đạo trái pháp luật. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiên quyết đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm về kinh tế và ma tuý. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, làm tốt công tác tiếp dân; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ngay tại cơ sở, không để hình thành điểm nóng.

Thứ tư: Thường xuyên chăm lo xây dựng củng cố hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vững mạnh. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nâng cao phẩm chất, năng lực, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên. Phát huy tốt vai trò lãnh đạo của đảng bộ, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tập trung chiều sâu vào Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", nhất là chuyên đề: Xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, là đạo đức là văn minh.

Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt đảng, xây dựng quy chế, chương trình làm việc khoa học. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện những thiếu sót khuyết điểm và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Làm tốt công tác dân vận, chú trọng công tác dân vận chính quyền. Đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội để thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội Nghị quyết Đại hội đề ra.

Thứ năm: Sau đại hội Đảng bộ huyện, sớm triển khai phân công cấp uỷ viên, bổ sung quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khoá. Bố trí, sắp xếp và thực hiện tốt chính sách cán bộ. Xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội, phát động phong trào hành động cách mạng, đưa nhanh Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Thưa các đồng chí!

Vào thời điểm này của 80 năm nước, Anh Sơn đã sát cánh cùng với các huyện Thanh Chương - Nam Đàn - Nghi Lộc - Hưng Nguyên đi đầu trong phong trào XVNT lập nên những chiến công oanh liệt mãi mãi đi vào lịch sử hào hùng của Đảng ta, dân tộc ta.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng rằng, trong nhiệm kỳ 2010 -2015, với thế và lực mới, Đảng bộ huyện Anh Sơn sẽ phát huy tốt truyền thống, đoàn kết, năng động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đã đề ra, sớm xây dựng Anh Sơn trở thành huyện khá của tỉnh Nghệ An.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nguồn: Báo Nghệ An


 |  Đầu trang
Tin đã đưa:
<<   <  1  >  >>
 
 
 
 
 
 
LỊCH LÀM VIỆC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
âm nhạc
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu