Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Skip portletPortlet Menu
 
quy hoạch ptktxh
Skip portletPortlet Menu
 
văn hóa anh sơn
Skip portletPortlet Menu
 
doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Thông tin
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Anh Sơn: Lúc 17 giờ 00 phút có 99,44% cử tri đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
 
Anh Sơn: Lúc 17 giờ 00 phút có 99,44% cử tri đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp (22/05/2016 07:08 PM)

Tính đến 17h00 phút, ngày 22/05/2016, huyện Anh Sơn đã có 99,44% cử tri đi bỏ phiếu; 142/162 tổ đã hoàn thành việc bầu cử (100 % cử tri đi bầu), trong đó 11 xã, thị trấn đã hoàn thành (Đạt tỷ lệ 100%) gồm: Tam Sơn 8/8 tổ hoàn thành; Bình Sơn 8/8 tổ hoàn thành; Tào Sơn 9/9 tổ hoàn thành; Hùng Sơn 9/9 tổ hoàn thành; Đỉnh Sơn 11/11 tổ hoàn thành; Phúc Sơn 10/10 tổ hoàn thành; Thành Sơn 7/7 tổ hoàn thành; Cẩm Sơn 9/9 tổ hoàn thành; Đức Sơn 9/9 tổ hoàn thành; thị trấn 5/5 tổ hoàn thành; Khai Sơn 8/8 tổ hoàn thành. Tổng số cử tri đã đi bầu 73.803/74.221 cử tri. Tổng cử tri người tôn giáo tham gia bỏ phiếu 97,76%.

Cử tri xã Bình Sơn tham gia bỏ phiếu

Trong ngày bỏ phiếu, mặc dù thời tiết có mưa rào nhưng công tác tổ chức bầu cử vẫn diễn ra liên tục, nhân dân phấn khởi tham gia bầu cử đầy đủ. Công tác bầu cử được tiến hành thuận lợi, an toàn, đúng luật. BCĐ và UBBC huyện đã thành lập các đoàn đi kiểm tra, chỉ đạo tại các tổ bầu cử.

BBT TỔNG HỢP


 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  >  >>
 
 
 
 
 
 
LỊCH LÀM VIỆC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
âm nhạc
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu