Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Skip portletPortlet Menu
 
quy hoạch ptktxh
Skip portletPortlet Menu
 
văn hóa anh sơn
Skip portletPortlet Menu
 
doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Thông tin
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Danh sách 40 đại biểu trúng cử Đại biểu HĐND huyện Anh Sơn khóa XVIII
 
Danh sách 40 đại biểu trúng cử Đại biểu HĐND huyện Anh Sơn khóa XVIII (27/05/2016 08:33 AM)

Danh sách 40 đại biểu trúng cử Đại biểu HĐND huyện Anh Sơn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm:

TT

Họ và tên

Số phiếu được bầu

Tỷ lệ %

Đơn vị bầu cử số 1, gồm 3 xã: Thọ Sơn, Thành Sơn, Tam Sơn

1

Nguyễn Đình Hà

5.012

90,1

2

La Văn Hoạt

4.777

85,9

3

Nguyễn Trọng Phúc

4.617

83

4

Ngân Thị Thuận

4.460

80,2

Đơn vị bầu cử số 2, gồm: Xã Bình Sơn, Đức Sơn

1

Nguyễn Bá Hùng

7.019

95,1

2

Nguyễn Hồng Phi

6.968

94,4

3

Đậu Văn Thông

6.697

90,7

4

Nguyễn Hữu Khương

6.541

88,6

Đơn vị bầu cử số 3, gồm: Xã Đỉnh Sơn, Cẩm Sơn

1

Nguyễn Thị Thúy An

7.378

92

2

Hoàng Mạnh Hùng

7.013

87,4

3

Đặng Mạnh Hùng

6.976

87

4

Nguyễn Bá Từ

6.922

86,3

Đơn vị bầu cử số 4, gồm: Xã Hùng Sơn, Tường Sơn

1

Trần Ngọc Hương

9.417

91,7

2

Nguyễn Hồng Tuyến

9.348

91,1

3

Nguyễn Thị Thái

9.032

88

4

Nguyễn Thị Thuận

8.828

86

Đơn vị bầu cử số 5, gồm: Xã Hội Sơn, Hoa Sơn

1

Hoàng Xuân Cường

6.731

91,9

2

Nguyễn Hữu Dũng

6.608

90,2

3

Nguyễn Văn Long

5.546

75,7

4

Lê Văn Trí

5.471

74,7

Đơn vị bầu cử số 6, gồm: Thị Trấn Anh Sơn, Phúc Sơn

1

Nguyễn Hữu Sáng

7.854

94,1

2

Nguyễn Văn Tráng

7.156

85,7

3

Nguyễn Văn Thành

7.139

85,5

4

Đặng Thanh Tùng

6.622

79,3

Đơn vị bầu cử số 7, gồm: Xã Thạch Sơn, Long Sơn

1

Đặng Đình Công

5.661

91,5

2

Ngô Đình Hùng

4.956

80,1

3

Nguyễn Thị Lan Anh

4.770

77,1

4

Phan Thị Hằng

4.723

76,3

Đơn vị bầu cử số 8, gồm: Xã Vĩnh Sơn, Lạng Sơn

1

Nguyễn Khắc Xuân

3.735

80

2

Nguyễn Duy Hưng

3.717

79,6

3

Phan Thị Dung

3.216

68,9

4

Đặng Đình Luận

3.148

67,5

Đơn vị bầu cử số 9, gồm: Xã Khai Sơn, Cao Sơn

1

Nguyễn Tất Hồng

4.214

84,1

2

Trần Thị Âu

3.856

77

3

Phạm Thị Thúy Hằng

3.826

76,4

4

Nguyễn Văn Nhàn

3.749

74,9

Đơn vị bầu cử số 10, gồm: Xã Tào Sơn, Lĩnh Sơn

1

Hoàng Đình Sơn

7.157

89

2

Đặng Xuân Quang

7.144

88,8

3

Phạm Thị Hồng Thảo

6.031

75

4

Trần Thủy Trang

5.589

69,5

 

 

BBT

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  >  >>
 
 
 
 
 
 
LỊCH LÀM VIỆC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
âm nhạc
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu