Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Skip portletPortlet Menu
 
quy hoạch ptktxh
Skip portletPortlet Menu
 
văn hóa anh sơn
Skip portletPortlet Menu
 
doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Thông tin
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thông báo Công bố bỏ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Anh Sơn
Thông báo chức danh và chữ ký Giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Anh Sơn
Thông báo tuyển dụng viên chức, hợp đồng lao động vào làm việc tại các trường học trực thuộc UBND huyện Anh Sơn năm 2021
Thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký của ông Lê Vă Trí Trưởng Phòng Lao động TB&XH huyện Anh Sơn
Thông báo v/v giới thiệu chức danh và chữ ký của ông Lô Anh Hồng, Trưởng Phòng Dân tộc, huyện Anh Sơn
Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký Trưởng phòng KTHT huyện Anh Sơn
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất của các lô đất tại các xã: Cao Sơn, Thành Sơn, Cẩm Sơn, Lĩnh Sơn và Tào Sơn huyện Anh Sơn
Thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký của ông Lê Anh Tuấn Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Anh Sơn
Thông báo giới thiệu chức danh, chữ ký của Phó Trưởng Ban Tổ chức, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Anh Sơn
Thông báo về việc giới thiệu chữ ký của Phó Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn bà Bùi Thị Phượng
 
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
 
 
LỊCH LÀM VIỆC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
âm nhạc
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu