Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Skip portletPortlet Menu
 
quy hoạch ptktxh
Skip portletPortlet Menu
 
văn hóa anh sơn
Skip portletPortlet Menu
 
doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Thông tin
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thông báo công bố Điều chỉnh bổ sung vị trí, ranh giới, địa điểm công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Anh Sơn
Thư kiêu gọi ủng hộ trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất của các lô đất ở tại các xã: Đỉnh Sơn, Cẩm Sơn, Hoa Sơn, Thành Sơn, Tường Sơn, Tào Sơn.
Thông báo phân công Lãnh đạo công an huyện phụ trách
TB kết quả điểm xét tuyển viên chức và hợp đồng lao động giáo viên mầm non theo NĐ 06/NĐ/2018/NĐ-CP vào làm việc các trường học ngành GD & ĐT Anh Sơn năm học 2018-2019
Thông báo về việc truyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã Phúc Sơn năm 2019
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển viên chức và hợp động lao động vào làm việc tại các trường học
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức, hợp đồng lao động ngành GD&ĐT huyện Anh Sơn
Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện năm 2019
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức và hợp đồng giáo viên theo NĐ 06/2018/NĐ-CP vào làm việc tại các trường học thuộc huyện Anh Sơn năm 2018
 
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
 
 
LỊCH LÀM VIỆC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
âm nhạc
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu