Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Skip portletPortlet Menu
 
quy hoạch ptktxh
Skip portletPortlet Menu
 
văn hóa anh sơn
Skip portletPortlet Menu
 
doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Thông tin
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Anh Sơn: Triển khai kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019
 
Anh Sơn: Triển khai kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 (09/10/2019 09:13 AM)

Ngày 8/10/2019, UBND huyện Anh Sơn đã tổ chức hội nghị tập huấn điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện năm 2019.

Tham dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đặng Xuân Quang- Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo Chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động huyện.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn

Hội nghị được nghe bộ phận Thường trực BCĐ GN, GQVL, XKLĐ (Phòng Lao động TB&XH) Báo cáo đánh giá lại tình hình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018, triển khai kế hoạch điều tra, rà soát năm 2019 của UBND huyện và các văn bản hướng dẫn của các cấp, các ngành; Kiện toàn BCĐ và  phân công nhiệm vụ BCĐ XĐGN-GQVL.

Chủ trì hội nghị

Các thành viên BCĐ cấp huyện và xã, thị trấn đã tham gia thảo luận, phát biểu, đưa ra nhiều kinh nghiệm trong việc chỉ đạo, điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm. Đặc biệt là ý kiến trong việc triển khai chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn 6253/UBND-VX ngày 03/9/2019 về việc triển khai các biện pháp xoá nghèo cho hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng thuộc người có công với cách mạng.

Đ/c Đặng Xuân Quang- UV BTV, PCT UBND huyện phát biểu kết luận tại hội nghị

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Quang ghi nhận các ý kiến tham luận của các thành viên BCĐ, các xã như Tam Sơn, Phúc Sơn trong quá trình triển khai công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, trao đổi những kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho bộ phận Thường trực BCĐ GN, GQVL, XKLĐ huyện, UBND 21 xã, thị trấn thực hiện tốt công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 và những nhiệm vụ trọng tâm trong 2 tháng còn lại của năm 2019 gồm: thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội, Người cao tuổi, người nghèo...

Ngô Huyền

Phòng Lao động - TB&XH


 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
LỊCH LÀM VIỆC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
âm nhạc
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu