Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Skip portletPortlet Menu
 
quy hoạch ptktxh
Skip portletPortlet Menu
 
văn hóa anh sơn
Skip portletPortlet Menu
 
doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Thông tin
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Cơ quan UBND huyện Anh Sơn quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
 
Cơ quan UBND huyện Anh Sơn quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (09/07/2019 11:04 AM)

Sáng ngày 08/7/2019, Cơ quan HĐND & UBND huyện Anh Sơn tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Toàn cảnh hội nghị Quán triệt Chỉ thị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Hữu Sáng- PBT, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Đảng ủy cơ quan trực tiếp phổ biến, quán triệt mục đích, ý nghĩa và nội dung cơ bản của Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, Chỉ thị chỉ ra 6 nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên và 04 giải pháp để chấn chỉnh, khắc phục. Đồng thời, đề ra các nhiệm vụ cụ thể thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng- PBT, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Nguyễn Hữu Sáng- PBT, Chủ tịch UBND huyện đề nghị trong thời gian tới, yêu cầu các cán bộ công chức, viên chức nghiêm túc thực hiện Chị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Chấm dứt tình trạng cán bộ, công chức, viên chức vì động cơ vụ lợi đã lợi dụng vị trí công tác; lợi dụng kẽ hở về cơ chế, chính sách, pháp luật; lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết về chính sách, pháp luật của một bộ phận người dân để sách nhiễu, gây phiền hà, kéo dài thời gian giải quyết công việc… gây bức xúc, làm xói mòn lòng tin của người dân, doanh nghiệp, cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội. Cần tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN; chấn chỉnh công tác quản lý, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp; bảo đảm giải quyết dứt điểm, kịp thời các kiến nghị, phản ánh của người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào giải quyết công việc…

BBT |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
LỊCH LÀM VIỆC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
âm nhạc
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu