Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Skip portletPortlet Menu
 
quy hoạch ptktxh
Skip portletPortlet Menu
 
văn hóa anh sơn
Skip portletPortlet Menu
 
doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Thông tin
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Anh Sơn quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)
 
Anh Sơn quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) (28/12/2017 10:17 AM)

Ngày 27/12, BTV Huyện ủy huyện Anh Sơn đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII).

Toàn cảnh hội nghị 

Trong thời gian gần một ngày, các đại biểu được tham dự đã được tiếp thu những nội dung, quan điểm cơ bản trong các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng, gồm: Nghị Quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả’’; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương khóa XII về "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập’’; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/12/2017 của BCH Trung ương khóa XII về "Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới’’. Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/12/2017 của BCH Trung ương khóa XII "Về công tác dân số trong tình hình mới’’.

Đ/c Đặng Thanh Tùng - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Anh Sơn quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW

 

Đ/c Nguyễn Hữu Sáng – PBT, Chủ tịch UBND huyện quán triệt Nghị quyết số 19-NQ/TW

 

Đ/c Ngô Đình Hùng, UV BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt Nghị quyết số 20, 21-NQ/TW 

BTV Huyện ủy Anh Sơn yêu cầu sau hội nghị này, các cấp ủy đảng cần có hình thức tổ chức học tập, quán triệt và xác định nội dung quán triệt cho phù hợp với từng đối tượng, từng cấp; yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng, đặc biệt là những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác của địa phương, cơ quan, đơn vị và của từng cá nhân.

BBT


 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
  • Thông báo
  • Lịch làm việc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
âm nhạc
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu