Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Skip portletPortlet Menu
 
quy hoạch ptktxh
Skip portletPortlet Menu
 
văn hóa anh sơn
Skip portletPortlet Menu
 
doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Thông tin
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
TỔNG HỢP DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
 
TỔNG HỢP DANH BẠ ĐIỆN THOẠI (16/04/2018 02:53 PM)

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY VÀ CÁC BAN ĐẢNG

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Hữu Sáng

Bí th­ư- Chủ tịch HĐND huyện0913.054.145 

2

Đặng Xuân Quang

PBT Th­ường trực

 

0912661167

3

Hoàng Quyền

PBT, Chủ tịch UBND huyện

 

0947660666

 

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Hoàng Đình Mỹ

Chánh VP

 

0915.099.162

2

Nguyễn Thị Yến

Phó Chánh VP

 

0919.517.577

3

Nguyễn Thị Như Hoa

Phó Chánh VP

 

0918.490.898

 

BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

 STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Bá Từ

Trư­ởng ban

 

0942.818.786

 

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Ngô Đình Hùng

Tr­ưởng ban

 

0913.276.878

2

Đặng Đình Lục

P Trưởng ban

0915367545

 

 

ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Khắc Xuân

Chủ nhiệm

 

0917.125.959

 2

Bùi Thị PhượngPhó chủ nhiệm0915.127.006

 

BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Thị Thúy An

Trư­ởng ban

 

0945753638

 

 

 

 

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN

 STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Ngô Đình Hùng

Giám đốc

 

0913.276.878

 2

Đặng Đình Dương

Phó Giám đốc 

 

0913977567

 


THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN


STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Hữu Sáng

Chủ tịch

 

0913.054.145 

2

Trần Thị Âu

Phó Chủ tịch

 

0944298827

3

Ngô Đinh Hùng

Trưởng ban Pháp chế

 

0913.276.878

4

Nguyễn Khắc Xuân

Trưởng ban KT-XH

 

0917.125.959

5

Trần Ngọc Hương

Phó ban Kinh tế- XH

 

0914.345.944

6

Phan Thị Hằng

Phó Ban pháp chế

 

0912.322.757

  

LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Hoàng Quyền

Chủ tịch UBND huyện

 

0947660666

 2

Hoàng Xuân Cường

Phó Chủ tịch UBND huyện

 

0947.161.777

  

VĂN PHÒNG HĐND-UBND HUYỆN

 STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Hoàng Đình Sơn

Chánh VP

 

0858999900

 2

Nguyễn Thị Thanh Minh

Phó Chánh VP

 

0948.421.678

                                            

PHÒNG NỘI VỤ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Đức Vĩnh

Trư­ởng phòng

 

0919428435

2

Tô Thế Huy

Phó phòng

 

0919.523.717

 3

Nguyễn Thị Loan

Phó phòng

 

01239.815.771

 

PHÒNG TƯ PHÁP

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Hồng Phi

Trư­ởng phòng

 

0915445107

  2

Nguyễn Tất Thành

Phó phòng

 

0913.510.368

 

THANH TRA HUYỆN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Văn Ba

Chánh Thanh tra

 

0915.047.796

2

Nguyễn Thị Đông

Phó Chánh T. Tra

 

0912.191.557

  3

Nguyễn Doãn Phúc

Phó Chánh T. Tra

 

0948.463.246

 

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Hữu Cường

Trư­ởng phòng

 

0912.260.999

  2

Nguyễn Doãn Phúc

Phó phòng

 

0948463246

 

PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Đặng Duy Đô

Phó Tr­ưởng phòng (Phụ trách)

0948.699.268

2

Bùi Công Điệp

Phó trưởng phòng

 

0915.346.017

 

 

PHÒNG KINH TẾ HẠ TẦNG

 STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Ánh Sáng

P. Trư­ởng phòng phụ trách


2

Phó phòng

 


  

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Đặng Đình Luận

Trư­ởng phòng

 

0942.969.555

  2

Nguyễn Ngọc Giang

Phó phòng

 

0917.127.770

  


PHÒNG LAO ĐỘNG - TB&XH

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Văn Sơn

Trư­ởng phòng

 

0949.396.555

 2

Lê Văn Trí

Phó phòng

 


3

Nguyễn Quốc Hoàn

Phó phòng

 

0919.614.036

 

PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Sỹ Tưởng

Tr­ưởng phòng

02383.872.462

0916.761.123

  2

Ngô Thị Thu Hà

Phó phòng

 

  0919.620.855

 

 

PHÒNG Y TẾ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Võ Trọng Dũng

Trưởng phòng

 

0917.982.899

 2

 Nguyễn Thị Tuyền

 Chuyên viên

 

01297.157.555 

  

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Đoàn Văn Thanh

Tr­ưởng phòng

 

0946.551.442

4

Nguyễn Minh Đức

Phó phòng

 


  

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Văn Tú

Phó giám đốc

 

0917.427.789

 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

 STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Đặng Bá Kỷ

Giám đốc

 

0912.920.213

2

Võ Hồng Hiếu

Phó giám đốc

 

0912.681.213

  

CHI CỤC THỐNG KÊ HUYỆN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Tô Thế Mỹ

Chi cục trư­ởng

 

0919.347.806

 

 

 

TRUNG TÂM VĂN HÓA - THÔNG TIN - THỂ THAO 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Bùi Hữu Tiến

Giám đốc

 


  2

Nguyễn Ngô Lê

Phó Giám đốc

 

0915.669.919

3

Đặng Bá Việt

 Phó Giám đốc

 

0914.402.686


 


 

  

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC HUYỆN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Công Thế

Chủ tịch

 

0913.421.198

2

Lê Văn Trí

   Phó Chủ tịch

 

0913.543.459

 

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Phạm Đình Minh

Chủ tịch

 

0917.125.786

2

Võ Trọng Anh

Phó Chủ tịch

 

0919.576.245

 3

Phạm Thị Thúy Hằng

Phó Chủ tịch

 

01679.386.456

 

 

 ĐOÀN TNCS HCM

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Thái Doãn Quỳnh

Bí thư­

 

0945.988.567

3

Nguyễn Thị Hương Liên

Phó Bí thư­

 

0977.428.999

 

 

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Đăng Khoa

Chủ tịch

 

0915.000.055

 2

Nguyễn Trường Phị

Phó Chủ tịch

 

0917.125.879

 

HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Đình Sơn

Chủ tịch

 

0962.051.955

  2

Trần Văn Thuận

Phó Chủ tịch

 

0988.386.630

  2

Phạm Minh Sơn

Phó Chủ tịch

 

0912.146.797

 

 

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Phạm Thị Hồng Thảo

Chủ tịch

 

0919.576.346

2

Lê Thị Thanh Nga

Phó Chủ tịch

 

0919.615.879

3

Đặng Huyền Sâm

Phó Chủ tịch

 

0912.587.378

 

DANH SÁCH LIÊN HỆ CÁC XÃ, THỊ TRẤN 

TT

Tên xã, thị trấn

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại liên hệ

1

Thạch Sơn

Nguyễn Xuân Hồng

Chủ tịch UBND xã

0915.683.719

Nguyễn Xuân Hồng

Phó Chủ tịch UBND xã

0967.634.175

2

Hội Sơn

Nguyễn Hữu Dũng

Chủ tịch UBND xã

0944.520.737

Nguyễn Văn Quyết

Phó Chủ tịch UBND xã

0915.492.011

3

Hoa Sơn

Nguyễn Hữu Thọ

Chủ tịch UBND xã

0945.973.222

Lê Xuân Long

Phó Chủ tịch UBND xã

01293.179.536

4

Tường Sơn

Trần Trung Tuyến

Chủ tịch UBND xã

0986.272.978

Nguyễn Tài Quý

Phó Chủ tịch UBND xã

0986.272.729

Nguyễn Thị Bích Thủy

Phó Chủ tịch UBND xã

01657.479.567

5

Bình Sơn

Dương Công Ngọc

Chủ tịch UBND xã

0949.247.679

Hồ Văn Thân

Phó Chủ tịch UBND xã

08.7512.7784

6

thị trấn Anh Sơn

Nguyễn Văn Thành

Chủ tịch UBND thị

0915.962.876

Nguyễn Văn Anh

Phó Chủ tịch UBND xã

0915.606.800

7

Phúc Sơn

Nguyễn Văn Tráng

Chủ tịch UBND xã

0912.220.882

Nguyễn Thế Phương

Phó Chủ tịch UBND xã

0912.984.797

Phan Văn Đức

Phó Chủ tịch UBND xã

01254.062.582

8

Lạng Sơn

Đặng Ngọc Thiện

Chủ tịch UBND xã

0976.547.744

Nguyễn Viết Dũng

Phó Chủ tịch

0972.579.814

9

Hùng Sơn

Trần Minh Hoàn

Chủ tịch UBND xã

0916.237.656

Nguyễn Thị Hoa

Phó Chủ tịch UBND xã

0916.241.393

10

Thành Sơn

Lô Ánh Hồng

Chủ tịch UBND xã

0918.666.975

Trần Văn Dương

Phó Chủ tịch

0918.666.975

11

Khai Sơn

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Chủ tịch UBND xã

0941.400.456

Hồ Anh Thái

Phó Chủ tịch UBND xã

0977.883.943

12

Thọ Sơn

Dương Thị Huệ

Chủ tịch UBND xã

0943.506.557

Phạm Ngọc Cảnh

Phó Chủ tịch UBND xã

0946.489.974

13

Tào Sơn

Lê Xuân Hoan

Chủ tịch UBND xã

0919.576.733

Phan Sỹ Quỳ

Phó Chủ tịch UBND xã

0915.235.926

14

Đỉnh Sơn

Nguyễn Văn Hiếu

Chủ tịch UBND xã

0919.576.372

Phan Văn Hợi

Phó Chủ tịch UBND xã

0945.793.789

15

Long Sơn

Đặng Đình Công

Chủ tịch UBND xã

0912.911.777

Nguyễn Văn Tuấn

Phó Chủ tịch UBND xã

0946.111.712

16

Lĩnh Sơn

Phạm Văn Quý

Chủ tịch UBND xã

0979.216.577

Nguyễn Văn Thu

Phó Chủ tịch UBND xã

0966.174.571

17

Đức Sơn

Nguyễn Văn Thuận

Chủ tịch UBND xã

01238.480.563

Nguyễn Văn Kiều

Phó Chủ tịch UBND xã

0984.187.388

Trần Văn Huy

Phó Chủ tịch UBND xã

0942.985.790

18

Cẩm Sơn

Đậu Xuân Phú

Chủ tịch UBND xã

0915.793.168

Nguyễn Văn Thắng

Phó Chủ tịch UBND xã

0916.400.768

19

Tam Sơn

Nguyễn Văn Toàn

Chủ tịch UBND xã

0945.684.125

Nguyễn Văn Quế

Phó Chủ tịch UBND xã

0919.356.489

20

Vĩnh Sơn

Nguyễn Đình Trung

Chủ tịch UBND xã

0916.861.757

Phan Bá Khanh

Phó Chủ tịch UBND xã

0942.810.776

21

Cao Sơn

Nguyễn Đức Vĩnh

Chủ tịch UBND xã

0919.428.435

Nguyễn Hồng Sơn

Phó Chủ tịch UBND xã

0973.598.571

 

 |  Đầu trang
 
 
 
 
 
 
LỊCH LÀM VIỆC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
âm nhạc
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu