Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Skip portletPortlet Menu
 
quy hoạch ptktxh
Skip portletPortlet Menu
 
văn hóa anh sơn
Skip portletPortlet Menu
 
doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Thông tin
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
13/KL-UBND 12/08/2019 Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản công trình:Đường giao thông nông thôn, thôn 6 và đường Bê tông giao thông thôn 4, Thọ Sơn Tải về
3170/QĐ-UBND 13/08/2019 Quyết định về việc phê duyệt kết quả xét tuyển dụng viên chức làm việc tại các trường học huyện Anh Sơn năm 2019 Tải về
223/TB-UBND 05/08/2019 Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Sáng- PBT, Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị giao ban Quý II/2019 giữa UBND huyện với các xã, thị trấn Tải về
225/TB-UBND 07/08/2019 Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 tuyển dụng lao động hợp đồng giáo viên mầm non theo NĐ 06/2018/NĐ-CP vào giảng dạy tại các trường mầm non huyện Anh Sơn năm 2019 Tải về
219/TB-UBND 01/08/2019 Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Sáng- PBT, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM tại phiên họp thường trực BCĐ tháng 7 năm 2019 Tải về
217/TB-UBND 31/07/2019 Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Sáng- PBT, Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị thường kỳ tháng 7 năm 2019 Tải về
203/TB-UBND 15/07/2019 Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện; không đủ điều kiện dự xét tuyển vóng 2 tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các trường học huyện Anh Sơn năm 2019 Tải về
2627/QĐ-UBND 08/07/2019 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Hữu Đài và bà Nguyễn Thị Hưng, trú tại khối 1B thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn Tải về
1268/QĐ-UBND 17/04/2019 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Ngô Thị Thanh Tâm, trú tại khối 1B thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn Tải về
885/QĐ-UBND 21/03/2019 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Lệ trú tại thôn 6 xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn Tải về
406/QĐ-UBND 01/02/2019 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Đức, công dân Thôn 2 xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn (lần đầu) Tải về
12/KL-UBND 20/06/2019 Kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Đình Cử- CC Tư pháp-hộ tích; ông Nguyễn Cảnh Trung-Trưởng Công an; ông Nguyễn Hồng Phượng- CC địa chính; ông Nguyễn Xuân Hồng- CT UBND xã Thạch Sơn Tải về
10/KL.UBND 14/06/2019 Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về: Tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng gắn với thực thi công vụ của công chức xã Thành Sơn Tải về
05/KL-UBND 11/04/2019 Kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Văn Hiếu- Chủ tịch UBND xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn Tải về
04/KL-UBND 10/04/2019 Kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Xuân Hồng- Chủ tịch UBND xã; ông Hoàng Văn Hồng-Công chức địa chính-xây dựng xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn Tải về
03/CĐ-UBND 27/06/2019 Công điện về việc tăng cường khẩn cấp các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng. Tải về
190/TB-UBND 26/06/2019 Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng Giáo viên Mầm non theo NĐ 06/2018/NĐ-CP vào giảng dạy các trường Mầm non huyện Anh Sơn năm 2019 Tải về
185/TB-UBND 24/06/2019 Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Sáng- PBT, Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị thường kỳ tháng 6 năm 2019 Tải về
1972/QĐ-UBND 10/06/2019 Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất của các lô đất ở tại các xã: Đỉnh Sơn, Cẩm Sơn, Hoa Sơn, Thành Sơn, Tường Sơn và TàoSơn Tải về
164/TB-UBND 03/06/2019 Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các trường học thuộc huyện Anh Sơn năm 2019 Tải về
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
 
LỊCH LÀM VIỆC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
âm nhạc
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu