Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Skip portletPortlet Menu
 
quy hoạch ptktxh
Skip portletPortlet Menu
 
văn hóa anh sơn
Skip portletPortlet Menu
 
doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Thông tin
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
11/NQ-HĐND 02/07/2021 Nghị quyết v/v phân Tổ đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
10/NQ-HĐND 02/07/2021 Nghị quyết v/v phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - xã hội, HĐND huyện Anh Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
01/KH-HĐND 02/07/2021 Kế hoạch tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND huyện trước và sau kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
48/NQ-UBBC 31/05/2021 Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử Đại biểu HĐND huyện Anh Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Tải về
05/QĐ-UBBC 17/02/2021 Quyết định v/v thành lập Tiểu ban tuyên truyền thuộc Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Anh Sơn, nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
14/2016/NQ-HĐND 27/07/2016 Nghị quyết quy định một số chế độ, chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình trên địa bàn huyện Anh Sơn Tải về
07/11/2016 Kế hoạch tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND huyện trước và sau kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
211/QĐ-UBBC 16/02/2016 Quyết định về việc thành lập Tiểu ban tuyên truyền về bầu cử Tải về
210/QĐ-UBBC 16/02/2016 Quyết định về việc thành lập Tổ Chuyên viên giúp việc phục vụ bầu cử Tải về
10/TB-UBBC 16/02/2016 Thông báo về phân công nhiệm vụ thành viên Uỷ ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Anh Sơn nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
<<   <  1  >  >>  
 
 
 
 
 
LỊCH LÀM VIỆC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
âm nhạc
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu