Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Skip portletPortlet Menu
 
quy hoạch ptktxh
Skip portletPortlet Menu
 
văn hóa anh sơn
Skip portletPortlet Menu
 
doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Thông tin
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Ủy ban nhân dân huyện Anh Sơn
 
Ủy ban nhân dân huyện Anh Sơn (25/05/2011 04:48 PM)

CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN


 

  


Đ/c Hoàng Quyền

Phó Bí thư Huyện ủy

Chủ tịch UBND huyện

 

 


 

Đ/c Hoàng Xuân Cường

UV BTV Huyện ủy 

Phó Chủ tịch UBND huyện

 

 


 |  Đầu trang
 
 
 
 
 
 
LỊCH LÀM VIỆC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
âm nhạc
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu