Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Skip portletPortlet Menu
 
quy hoạch ptktxh
Skip portletPortlet Menu
 
văn hóa anh sơn
Skip portletPortlet Menu
 
doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Thông tin
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Danh sách các phòng ban
 
Danh sách các phòng ban (26/11/2015 08:29 AM)

DANH SÁCH CÁC PHÒNG BAN

STT

                                  TÊN PHÒNG BAN

1

Trung tâm Giao dịch một cựa

2

Văn phòng HĐND & UBND huyện

3

Phòng Tài chính- Kế hoạch

4

Thanh tra huyện

5

Phòng Giáo dục và Đào tạo

6

Phòng Tài nguyên Môi trường

7

Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

8

Phòng Tư pháp

9

Phòng Dân tộc

10

Phòng Y tế

11

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

12

Phòng Công thương

13

Phòng Văn hóa và Thông tin

14

Phòng Nội vụ

 

 |  Đầu trang
Tin đã đưa:
<<   <  1  2  >  >>
 
 
 
 
 
 
LỊCH LÀM VIỆC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
âm nhạc
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu