Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Skip portletPortlet Menu
 
quy hoạch ptktxh
Skip portletPortlet Menu
 
văn hóa anh sơn
Skip portletPortlet Menu
 
doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Thông tin
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Quyết định v/v công khai số liệu quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2020 huyện Anh Sơn
Nghị quyết phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn và phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021
Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2020
Nghị quyết phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2020
Nghị quyết của HĐND huyện về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2018
 
<<   <  1  >  >>  
 
 
 
 
 
 
LỊCH LÀM VIỆC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
âm nhạc
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu