image banner
Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
74-CV/BTGHU 29/09/2022 Công văn Về việc đôn đốc triển khai Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử 200 năm danh xưng Anh Sơn, 60 năm Ngày tách lập huyện"
Lượt xem: 61
Tải về 0
1122-CV/HU 20/07/2022 Công văn triển khai Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam" năm 2022
Lượt xem: 61
Tải về 1
64-CV/BTGHU 15/07/2022 Kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng
Lượt xem: 76
Tải về 0
58-CV/BTGHU 30/06/2022 Công văn về việc gửi tài liệu cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử 200 năm Danh xưng Anh Sơn, 60 năm ngày tách lập huyện
Lượt xem: 84
Tải về 7
97-KH/HU 21/06/2022 Kế hoạch Tuyên truyền về "Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022" và "Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022"
Lượt xem: 55
Tải về 0
96-KH/HU 20/06/2022 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử 200 năm danh xưng Anh Sơn (1822-2022), 60 năm Ngày tách lập huyện Anh Sơn (19/4/1963-19/4/2023)
Lượt xem: 62
Tải về 0
733-QĐ/HU 20/06/2022 Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với Đảng ủy Công an huyện, Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Chi bộ Tòa án nhân dân huyện trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
Lượt xem: 45
Tải về 1
01-KH/TBTTDXAS 14/06/2022 Kế hoạch Tuyên truyền kỷ niệm 200 năm danh xưng Anh Sơn (1822-2022), 60 năm Ngày tách lập huyện Anh Sơn (19/4/1963-19/4/2023)
Lượt xem: 87
Tải về 0
80-KH/HU 22/03/2022 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 200 năm danh xưng Anh Sơn (1822-2022), 60 năm Ngày tách lập huyện Anh Sơn (19/4/1963-19/4/2023)
Lượt xem: 48
Tải về 1
79-KH/HU 22/03/2022 Kế hoạch thực hiện các Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIIII) trên lĩnh vực lý luận, chính trị, tư tưởng; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị
Lượt xem: 59
Tải về 0
91-CV/BCĐ 10/02/2022 Công văn tăng cường công tác phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới
Lượt xem: 80
Tải về 0
72-KH/Hu 08/02/2022 Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2022
Lượt xem: 78
Tải về 0
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ANH SƠN
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban biên tập
Địa chỉ: K5 Thị trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (0238) 3 872 462- E-mail: congthongtindientuanhson@gmail.com